LASSTEC – System pomiaru ciężaru kontenerów

System do pomiaru ciężaru kontenerów wykorzystuje wartości obciążeń w każdym z łączników skrętnych spreader'a

Dodatkowe informacje

Każdy z czujników mierzy obciążenie łącznika skrętnego i przesyła zmierzoną wartość do jednostki centralnej, skąd informacje przesyłane są dalej do sterownika PLC suwnicy oraz do TOS.

System przesyła także szereg innych sygnałów, których zadaniem jest poprawienie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, oraz umożliwienie monitorowania cykli żywotności łącznika skrętnego oraz spreader'a.

 


LASSTEC - Pomiar pomiar ciężaru kontenerów / System Bezpieczeństwa Eksploatacyjnego pozwala na:

  • Dokładny pomiar ciężaru kontenerów w trybie podnoszenia pojedynczego i podwójnego, bez zakłócania cyklu ładowania suwnicy
  • Określenie mimośrodowości obciążenia suwnicy w trybie podnoszenia pojedynczego, podwójnego oraz w trybie portowego żurawia mobilnego
  • Sprawdzenie przed podniesieniem kontenera czy wszystkie łączniki skrętne zostały prawidłowo sprzęgnięte
  • Uniemożliwienie podnoszenia w przypadku gdy kontener jest nadal połączony ze stosem na statku
  • Natychmiastowe wykrywanie przeciążeń
  • Wykrywanie i zapobieganie przypadkowemu podniesieniu naczepy wraz z ciągnikiem w przypadku gdy jest ona nadal sprzęgnięta z kontenerem
  • Monitorowanie i rejestrowanie cykli obciążenia łączników skrętnych => optymalizacja czasookresu pomiędzy ich wymianami
  • Stworzenie planu konserwacji spreader'a i suwnicy oraz monitorowanie sytuacji w których dochodzi do przeciążenia