Maszyny sortujące

Urządzenia do sortowania poprzecznego w domu towarowym (zasilanie do maszyny sortującej)

Zastosowanie
Urządzenia do sortowania poprzecznego w domu towarowym (zasilanie do maszyny sortującej)

Klient

Lippert, Niemcy

Produkt

Szyna prądowa, program 0811; 4-biegunowa