Odboje oraz zderzaki

Dzięki szerokiej gamie oferowanych odbojów i zderzaków Conductix-Wampfler posiada możliwość dopasowania rozwiązań do każdego typu zastosowań

Dodatkowe informacje

Nowoczesne procesy produkcyjne, stale zwiększajaca się szybkość pracy oraz rosnące wymagania dotyczące ergonomi środowiska pracy, przekładają się na wzrost oczekiwań związanych z już istniejącymi systemami odbojów.

Obszary zastosowania:

 • Ograniczanie ruchu
 • Pochłanianie energii
 • Elastyczne mocowanie
 • Tłumienie drgań
 • Wyciszanie

Dzięki szerokiej gamie oferowanych odbojów i zderzaków Conductix-Wampfler posiada możliwość dopasowania rozwiązań do każdego typu zastosowań. Podstawą dla rozwiązań indywidualnych jest bogata oferta produktów. Na życzenie dostępne są rozwiązania specjalne.

Odboje kauczukowe

Dodatkowe informacje

Produkty z kauczuku naturalnego charakteryzuje bardzo wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie. Wśród innych zalet można wymienić ich wysoką odporność na udary oraz dobrą odporność na ścieranie. Sposród wszystkich elastomerów kauczuk naturalny posiada najwyższą obciążalność mechaniczną i dynamiczną. Kauczuk naturalny nie jest odporny na ciecze elektrolityczne oraz węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane.

Podstawowymi materiałami do wytwarzania kauczuku syntetycznego jest ropa naftowa i gaz ziemny. Kauczuk syntetyczny był przez lata substytutem kauczuku naturalnego, jednak współcześnie coraz częściej stosuje się go w wielu różnych zastosowaniach jako materiał podstawowy. Obecnie dostępna jest bardzo szeroka gama kauczuków syntetycznych o różnych właściwościach pozwalających na szerokie spektrum zastosowań. To wszystko sprawia, że stosowanie technologii gumowych weszło na stałe do zakresu współczesnych procesów produkcyjnych.

Guma nie jest czystą substancją chemiczną lecz mieszaniną wielu różnych materiałów. Uzyskanie produktu o różnej odporności i właściwościach mechanicznych jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu receptur bazujących na kilkuset różnych składnikach. W tym kontekście kauczuk, jako materiał wielocząsteczkowy, stanowi elastyczny element składowy gumy. Od niego zależą właściwości mechaniczne gumy: wytrzymałość na rozciąganie, sprężystość, trwałość i wytrzymałość na rozerwanie. W wyniku dodania do gumy innych składników chemicznych oraz dodatków, a następnie poddaniu jej procesowi wulkanizacji powstaje użyteczny materiał.

Liczba możliwych kombinacji pojedynczych dodatków jak również różne sposoby mocowania powoduje, iż dla większości problemów można znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Dane o produkcie

W związku z tym, że odboje kauczukowe powstają na bazie taniego materiału podstawowego, nasz program oferuje ekonomicznie opłacalne rozwiązanie dla większości wymagań technicznych. Odboje kauczukowe wykonane są z materiału nieściśliwego dlatego też wykazują się ograniczoną wartością pochłaniania energii.

Do pobrania


Odboje gumowo-metalowe

Dodatkowe informacje

Izolowaniu lub wytłumianiu podlegają następujące typy drgań:

 • Wibracje mechaniczne wytwarzane przez podzespoły urządzenia (np. silnik elektryczny) oraz nagłe wstrząsy
 • Tłumienie dźwięków (fale dźwiękowe przenoszone przez podzespoły systemu)
Typowe zastosowania:
 • Korpusy maszyn w technice transportowej  
 • Korpusy z jednostką napędową i sterującą w ogólnie pojętej budowie maszyn
 • Urządzenia przenośnikowe
 • Obrabiarki

Charakterystyki konstrukcyjne i jakościowe:
Proces wulkanizacji zapewnia najwyższą trwałość połączenia gumy z metalem.

 

 • Szyny gumowo-metalowe – elementy metalowe zagruntowane, wulkanizacja jedno- lub dwustronna
 • Elementy gumowo-metalowe – części metalowe anodowane na żółto, wulkanizacja jedno- lub dwustronna

Dane o produkcie

Odboje gumowo-metalowe służą do bezwstrząsowego podtrzymywania obciążonych dynamicznie podzespołów o wadzie lekkiej i średniej. Odboje wykonane są z nieściśliwego materiału, który jest elastyczny i odporny na zużycie i starzenie. Temperatura robocza mieści się w zakresie od -30° do +70°C.

Do pobrania


Odboje poliuretanowe

Dodatkowe informacje

Odboje poliuretanowe charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochłaniania energii oraz dużą długością kompresji. Dzięki temu osiąga się niskie wartości ciśnienia końcowego i korzystne wartości przyspieszenia ujemnego. Odboje poliuretanowe są wykonane z elastomeru poliuretanowego o strukturze komórkowej i dużej odporności strukturalnej. Ich podstawową cechą jest ściśliwość objętościowa, która decyduje o stosunkowo niskim poziomie rozprężania poprzecznego w czasie zadawania obciążenia. Odboje poliuretanowe są odporne na węglowodory alifatyczne, np. olej i smar, a także na efekty starzenia. W kontekście zastosowań technicznych można więc założyć dobry poziom odporności ogólnej.

Odboje poliuretanowe nie są natomiast odporne na działanie silnych kwasów i ługów macierzystych. Temperatura eksploatacyjna mieści się w zakresie od –20°C do +80°C.

Modele specjalne są oferowane i wysyłane na życzenie. W przypadku instalowania odboi poliuretanowych na wysokości powyżej 3 m należy je zabezpieczyć za pomocą lin ochronnych.

Materiał korpusu komorowego

Jakość standardowa

 • Elastomer z poliuretanu komorowego z ciężarem objętościowym 0,53 g/cm³

Jakość specjalna

 • Do obciążeń dynamicznych i wysokiej elastyczności
 • Specjalny ciężar objętościowy od 0,35 g/cm³ (miękki) do 0,65 g/cm³ (twardy)

Dane o produkcie

Dzięki doskonałym właściwościom pochłaniania energii, program odbojów poliuretanowych stanowi doskonałe uzupełnienie programu odbojów kauczukowych. Ściśliwość objętościowa gwarantuje duże długości kompresji, co z kolei przekłada się na bardzo dobre wartości przyspieszenia ujemnego.

Do pobrania