Technologia środowiskowa

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmissions Systems for the Environmental Technology industry

Świat stoi w obliczu poważnych zagrożeń dla środowiska, a to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości. Rosnąca populacja, urbanizacja oraz skutki globalnego ocieplenia powodują, że coraz ważniejsza staje się kwestia zrównoważonego zarządzania ograniczonymi zasobami planety. W radzeniu sobie z tymi wyzwaniami kluczową rolę odgrywać będą technologie zarządzenia odpadami środowiskowymi. Urządzenia do uzdatniania wody, np. odstojniki do ścieków, systemy filtracyjne oraz systemy osuszania szlamu z użyciem energii słonecznej wymagają stosowania bardzo stabilnych źródeł energii i systemów przesyłania danych. Większość tego typu urządzeń pracuje na otwartej przestrzeni, a wiele z nich instaluje się w miejscach niebezpiecznych lub w środowisku korozyjnym. Zakłady kompostowania, które wytwarzają biogaz mogący z powodzeniem zastąpić paliwa kopalne, wymagają zasilania elektrycznego do obsługi ruchomych podzespołów maszyn. Takie zakłady produkują także kompost regenerowany, który jest stosowany w rolnictwie. Zakres inwestycji w technologie środowiskowe będzie się zwiększał, ponieważ coraz więcej krajów kładzie nacisk na konieczność ochrony środowiska. Wysokowydajne produkty Conductix-Wampfler będą wspierać tę tendencję z pełnym zaangażowaniem.

Gałęzie przemysłu środowiskowego od dawna polegają na systemach przesyłu energii i danych produkowanych przez Conductix-Wampfler, aby zapewnić niezawodne źródła zasilania i sterowania. Mając ponad 30 lat doświadczenia w stosowaniu rozwiązań środowiskowych, niezliczone systemy działające w wielu zakątkach świata oraz portfolio referencji z wielu dziedzin przemysłu, możemy stać się Państwa preferowanym i solidnym partnerem. Specjalistyczne wersje naszych produktów wysokiej jakości są odporne na trudne warunki pracy i środowiska agresywne, a także gwarantują długie okresy żywotności przy niskich kosztach konserwacji.

Bębny do nawijania węży z napędem silnikowym – można je wykorzystywać do zarządzania zasilaniem i sterowaniem kablami do odstojników wzdłużnych

Bębny do nawijania węży z napędem sprężynowym – można je wykorzystywać do zarządzania krótszymi odcinkami kabli zasilających i sterujących do odstojników, a także do zasilania systemów osuszania szlamu z użyciem energii słonecznej (wraz z systemami wózków kablowych i szynami prądowymi)

Systemy wózków kablowych – umożliwiają zarządzanie kablami zasilającymi odstojniki, urządzeniami do osuszania szlamu oraz innymi maszynami ruchomymi. Dostępne są także systemy wózków kablowych z certyfikacją ATEX , przeznaczone do pracy w miejscach niebezpiecznych, chronionych przed wybuchem. Systemy wykonano ze stali nierdzewnej i są odpowiednie do pracy w ramach systemów uzdatniania ścieków i zakładach kompostowania.

Zespoły pierścieni ślizgowych – służą do przekazywania zasilania i sygnałów sterowania do podzespołów obrotowych w odstojnikach kolistych. Dostępne są także pierścienie ślizgowe z certyfikacją ATEX, przeznaczone do miejsc niebezpiecznych chronionych przed wybuchem.

Szyny prądowe – można je stosować do zasilania odstojników lub zakrzywionych pierścieni ślizgowych połączonych z odstojnikami kolistymi.

Zakład słonecznych suszarni osadów

Wymagania techniczne: Zasilanie do mobilnego systemu suszenia osadów wraz ze sterowaniem przewodowym
Operator: VEOLIA

więcej informacji

Prostokątne mostki zgarniacza w zakładzie oczyszczania ścieków

Zastosowanie: Prostokątne mostki zgarniacza w zakładzie oczyszczania ścieków
Operator: Iveco Czech Republic, a.s. [CZ]

więcej informacji