BestaPower - Systemy dostarczania mediów

Systemy dostarczania mediów dostarczają sprężone powietrze, energię elektryczną oraz dane wszędzie tam gdzie są potrzebne.

Dodatkowe informacje


Wspomniane systemy wykorzystuje się do dostarczania sprężonego powietrza, powietrza do oddychania, energii elektrycznej oraz danych cyfrowych. Stosowane są głównie w halach montażowych w których wykorzystuje się narzędzia ręczne oraz w częściowo zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Przy ich pomocy znajdujące się wzdłuż linii montażowej nośniki urządzeń oraz narzędzi mogą być przesuwane dokładnie tam gdzie są aktualnie potrzebne.

BestaPower A180

Dodatkowe informacje

Profil aluminiowy A180 ze zintegrowanym systemem dostarczania sprężonego powietrza i o dużej sztywności co pozwala na redukcję stalowej konstrukcji wsporczej.

Kompatybilny z profilem A62, umieszczone na trzech bokach rowki umożliwiają zainstalowanie urządzeń peryferyjnych, systemu zasilania w energię elektryczną a także opcjonalnego, stacjonarnego systemu zasilania w powietrze na bazie zaworów odbiorczych i wózków odbiorczych lub systemu dostarczania energii przy pomocy zainstalowanego z boku systemu prowadnika łańcuchowego – dzięki tym cechom system A180 to absolutnie czołowy produkt w linii Bestapower.

Charakterystyka produktu

 • Idealny sposób dostarczania mediów na całej długości szyny za pośrednictwem zaworów odbiorczych
 • Nieskomplikowany montaż dzięki zastosowaniu dużych odstępów montażowych
 • Dostarczanie sprężonego powietrza za pośrednictwem zaworów upustowych: brak pętli kablowych/wężowych lub kanału dla prowadnika łańcuchowego
 • Łatwość montażu urządzeń peryferyjnych i systemów dostarczania energii dzięki zastosowaniu rowków profilowanych
 • Optymalny sposób dostarczania sprężonego powietrza nawet przy wielu odbiornikach i dużym zapotrzebowaniu dzięki zintegrowanemu zbiornikowi powietrza
 • Niewielkie nakłady na planowanie systemu, duża elastyczność dzięki zastosowaniu budowy modułowej
 • Możliwość rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta i wymogów aplikacji dzięki dostarczaniu energii za pośrednictwem zaworów odbiorczych, płyt łączeniowych lub prowadnika łańcuchowego
 • Ponadprzeciętna żywotność dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych – wszystkie podzespoły mogą zostać powtórnie wykorzystane w przypadku dostosowywania systemu do nowych sekwencji produkcyjnych
 • Możliwość elastycznego projektowania stanowisk pracy dzięki półkom narzędziowym czy nośnikom narzędzi z systemem dostarczania energii włącznie
 • Niezawodne i dokładne przewodzenie dzięki wytłaczanemu profilowi aluminiowemu
 • Redukcja kosztów energii dzięki użyciu zoptymalizowanego systemu zaworów odbiorczych

Podstawowe zastosowania

 • Długie linie produkcyjne i montażowe w przemyśle motoryzacyjnym oraz technice rolniczej

Dane o produkcie

Dane standardowe

 • Ciężar własny szyny [kg/m]: 5,7
 • Maks. odstęp montażowy [m]: 6
 • Maks. obciążenie punktowe [kg]: 120
 • Maks. obciążenie odcinkowe [kg/m]: 10 przy odstępie montażowym 6 m
 • Maks. prędkość jazdy [m/min], przesuw ręczny
 • Długość taktu z zaworami odbiorczymi [m]: dowolna
 • Maks. długość taktu przy zastosowaniu prowadnika łańcuchowego [m]: 18
 • Standardowa odległość pomiędzy dyszą/zaworem odbiorczym sprężonego powietrza [m]: 1,5
 • Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 10
 • Przyłącza: zawór kulowy G1 ¼" na początku systemu | wózek odbiorczy z wężem ½“ lub przyłącza G ½“ wzdłuż profilu
 • Odbiór sprężonego powietrza za pośrednictwem dyszy i wózka odbiorczego G 3/8“ lub G ½“
 • Warunki robocze (wewnątrz pomieszczeń) [°C]: +5 do maks. +60

Do pobrania


BestaPower W5 – traxX

Dodatkowe informacje

W5 – traxX jest systemem dostarczania mediów ze zintegrowanym zbiornikiem sprężonego powietrza, zainstalowanym z boku prowadnikiem łańcuchowym oraz opcjonalnym systemem pomiaru położenia bezwzględnego.

Charakterystyka produktu

 • Optymalny sposób dostarczania sprężonego powietrza nawet przy wielu odbiornikach i dużym zapotrzebowaniu dzięki zastosowaniu, służącej jako zbiornik powietrza, rury o średnicy 2"
 • Zastosowanie specjalnego profilu aluminiowego zapewnia dużą nośność przy niskim ciężarze własnym
 • Maksymalna elastyczność dzięki możliwości dowolnego ustalania położenia punktów poboru sprężonego powietrza
 • Możliwość łatwej adaptacji dzięki zastosowaniu wszechstronnych profili zaciskowych
 • Łatwy przesuw dzięki zastosowaniu profilu dwuteowego i poliamidowych rolek z prowadzeniem bocznym
 • Możliwość pełnej automatyzacji dzięki zastosowaniu opcjonalnego systemu pomiaru położenia bezwzględnego

Podstawowe zastosowania

 • Linie montażowe i produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym

Dane o produkcie

Dane standardowe

 • Maks. odstęp montażowy [m]: 4
 • Maks. obciążenie punktowe [kg]: 100
 • Maks. obciążenie odcinkowe [kg/m]: 250
 • Maks. prędkość jazdy [m/min]: 80
 • Maks. długość systemu dla prowadnika łańcuchowego [m]: 20
 • Wyposażenie: 2 węże ½" do przesyłu sprężonego powietrza, 1 x kabel elektryczny 3 x 2,5 mm2 lub 5 x 2,5 mm2,1 kabel wysokiej częstotliwości
 • Maks. ciśnienie robocze [bar]: 12
 • Przyłącza: skrzynki zaciskowe  | Zawór kulowy 2" na początku systemu
 • Odbiór sprężonego powietrza poprzez końcówkę z gwintem wewnętrznym R ½" (opcjonalnie szybkozłącze)
 • Nośnik urządzeń: Stal i/lub aluminium
 • Warunki robocze (wewnątrz pomieszczeń) [°C]: +5 do maks. +60
 • Opcje: System pomiaru położenia

Do pobrania


BestaPower A62

Dodatkowe informacje

Profil aluminiowy A62 ze zintegrowanym systemem dostarczania sprężonego powietrza. Odpowiedni do dostarczania powietrza za pomocą stacji dokujących oraz dysz i wózków odbiorczych jak również energii elektrycznej przy wykorzystaniu montowanego z boku prowadnika łańcuchowego.

Charakterystyka produktu

 • Idealny sposób dostarczania mediów na całej długości szyny za pośrednictwem zaworów odbiorczych
 • Dostarczanie sprężonego powietrza za pośrednictwem zaworów odbiorczych: brak pętli wężowych lub kanału dla prowadnika łańcuchowego
 • Optymalny sposób dostarczania sprężonego powietrza nawet przy wielu odbiornikach i dużym zapotrzebowaniu dzięki zintegrowanemu zbiornikowi powietrza
 • Niewielkie nakłady na planowanie systemu, duża elastyczność dzięki zastosowaniu budowy modułowej
 • Możliwość rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta i wymogów aplikacji dzięki dostarczaniu energii za pośrednictwem zaworów odbiorczych, płyt łączeniowych lub prowadnika łańcuchowego
 • Ponadprzeciętna żywotność dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych – wszystkie podzespoły mogą zostać powtórnie wykorzystane w przypadku dostosowywania systemu do nowych sekwencji produkcyjnych
 • Możliwość elastycznego projektowania stanowisk pracy dzięki półkom narzędziowym czy nośnikom narzędzi z systemem dostarczania energii włącznie
 • Niezawodne i dokładne przewodzenie dzięki wytłaczanemu profilowi aluminiowemu
 • Redukcja kosztów energii dzięki użyciu zoptymalizowanego systemu zaworów upustowych

Podstawowe zastosowania

 • Długie linie produkcyjne i montażowe w przemyśle motoryzacyjnym oraz technice rolniczej

   

Dane o produkcie

Dane standardowe

 • Ciężar własny szyny [kg/m]: 2,63
 • Maks. odstęp montażowy [m]: 3
 • Maks. obciążenie punktowe [kg]: 80 przy odstępie montażowym 2 m
 • Maks. obciążenie odcinkowe [kg/m]: 80 przy odstępie montażowym 2 m
 • Maks. prędkość jazdy [m/min], przesuw ręczny
 • Standardowa odległość pomiędzy dyszą/zaworem odbiorczym sprężonego powietrza: [m]: 1,5
 • Długość taktu z zaworami odbiorczymi [m]: dowolna
 • Maks. długość taktu przy zastosowaniu prowadnika łańcuchowego [m]: 18
 • Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 10
 • Przyłącza: zawór kulowy G1 ¼" na początku systemu | wózek odbiorczy z wężem ½“ lub przyłącza G ½“ wzdłuż profilu
 • Odbiór sprężonego powietrza za pośrednictwem dyszy i wózka odbiorczego G 3/8“ lub G ½“ 
 • Warunki robocze (wewnątrz pomieszczeń) [°C]: +5 do maks. +60

Do pobrania


BestaPower C75

Dodatkowe informacje

Kompaktowy profil aluminiowy C75 bez zintegrowanego systemu dostarczania powietrza, przeznaczony do prostych zastosowań. Dostarczanie energii elektrycznej za pomocą klasycznego systemu wózków kablowych wraz z pętlami wężowymi/kablowymi lub za pomocą prowadnika łańcuchowego.

Charakterystyka produktu

 • Niewielkie nakłady na planowanie systemu, duża elastyczność dzięki zastosowaniu budowy modułowej
 • Ponadprzeciętna żywotność dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych – wszystkie podzespoły mogą zostać powtórnie wykorzystane w przypadku dostosowywania systemu do nowych sekwencji produkcyjnych
 • Niezawodne prowadzenie dzięki zastosowaniu lekko bieżnych łożysk z obręczą polimerową
 • Prosta instalacja dzięki zastosowaniu różnego typów wsporników
 • Łatwa instalacja urządzeń peryferyjnych oraz systemu dostarczania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu czterech praktycznych rowków
 • Zmniejszenie czasów przestoju i dostosowania systemu. Instalacja dodatkowych wózków bez konieczności przerywania pracy
 • Elastyczne dostosowywanie długości przejazdowych dzięki zastosowaniu prostego systemu wózków kablowych lub prowadnika łańcuchowego
 • Delikatny sposób prowadzenia węży i kabli dzięki zastosowaniu elastycznych, wielopoziomowych zacisków kablowych

Podstawowe zastosowania

 • Stanowiska montażowe
 • Krótkie linie montażowe

Dane o produkcie

Dane standardowe

 • Ciężar własny szyny: [kg/m]: 1,82
 • Maks. odstęp montażowy [m]: 3
 • Maks. obciążenie punktowe [kg]: 65 przy odstępie montażowym 2 m
 • Maks. obciążenie odcinkowe [kg/m]: 80 kg przy odstępie montażowym 2 m
 • Maks. prędkość jazdy [m/min]: przesuw ręczny
 • System dostarczania mediów: wózki kablowe lub prowadnik łańcuchowy
 • Maksymalna długość taktu przy zastosowaniu prowadnika łańcuchowego [m]: 18
 • Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 8
 • Przyłącza: luźny wąż lub koniec kabla
 • Nośnik urządzeń: stal ocynkowana
 • Warunki robocze (wewnątrz pomieszczeń) [°C]: od +10 do maks. +60

Do pobrania


BestaPower C40

Dodatkowe informacje

System BestaPower C40 pozwala na dostarczanie mobilnym odbiornikom nieprzerwanej dostępu do mediów typu: sprężone powietrze, energia elektryczna bądź przesył danych, za pomocą prowadników lub wózków kablowych. Modułowy montaż oraz elastyczne punkty przyłączeń pozwalają na łatwą i prostą instalację.

Cechy specjalne

 • Wytrzymałe zasilania dzięki solidnym wysuwnym wtyczkom
 • Łatwe przemieszczanie dzięki plastikowym kółkom
 • Prosta instalacja, przy użyciu różnych uchwytów
 • Delikatne prowadzenie przewodów i linii
 • Elastyczny system długości z prostym systemem wózkowym
 • Brak zwisu kabli w prowadnikach kablowych.
 • Może być montowany na istniejących profilach typu C

Główne aplikacje

 • Punkty montażowe
 • Stoły warsztatowe
 • Linie montażowe

Dane o produkcie

Podstawowe dane

 • Maks. odległość punktów zawieszenia [m]:2
 • Maks. udźwig punktu[kg]: 125
 • Maks. obciążenie sekcji [kg/m]: 200
 • Maks. długość stanowiska pracy [m]: 20
 • Maks. ciśnienie [bar]: 10
 • Zasilanie przez terminale bądź złącza końcowe
 • Wyposażenie wózków: stal i/lub aluminium
 • Temperatura pracy wewnątrz: [°C]: +10 do +60

Do pobrania