Słoneczne suszarnie osadów

Zakład słonecznych suszarni osadów

Wymagania techniczne: Zasilanie do mobilnego systemu suszenia osadów wraz ze sterowaniem przewodowym
Operator: VEOLIA

więcej informacji