Szkolenia

Conductix-Wampfler przeprowadzi formalne szkolenia Twoich pracowników odpowiedzialnych za obsługę i konserwację, aby zapewnić najwyższy poziom bieżącej opieki nad system. Szkolenia te będą odpowiadały specyfice naszego systemu z uwzględnieniem Twoich aplikacji i zapewnią Twoim pracownikom możliwość utrzymania urządzeń w jak najlepszym stanie. Konserwacja na  miejscu oraz odpowiednie procedury operacyjne mogą wyeliminować czasy przestoju i znacznie wydłużyć okres eksploatacji naszych produktów.

Jeśli Twoje systemy do przesyłu energii elektrycznej i danych już działają, cały czas należy je odpowiednio obsługiwać i konserwować, aby zapewnić długi okres eksploatacji bez żadnych zakłóceń.

Training - Service - Conductix-Wampfler

  • Podczas szkoleń produktowych Conductix-Wampfler Twoi pracownicy odpowiedzialni za obsługę i konserwację uzyskują wiedzę niezbędną do utrzymania Twoich systemów w jak najlepszym stanie.
  • Instruktorzy Conductix-Wampfler prowadzą szkolenia obejmujące cały okres eksploatacji naszych systemów. Szkolimy Twoich pracowników odpowiedzialnych za obsługę i konserwację w zakresie odpowiedniej konserwacji i utrzymania systemów.
  • Poza omówieniem elementów systemu nasi instruktorzy przekażą Twoim pracownikom szczegółową wiedzę na temat parametrów roboczych systemu oraz poinformują ich o typowych przypadkach błędnego działania, a także poruszą podstawowe tematy dot. konserwacji.
  • Nasze zespoły serwisowe z wielką ochotą omówią Twoje potrzeby w zakresie szkoleń. Informacje o naszych usługach szkoleniowych znajdują się na naszej Stronie Globalnych danych do kontaktu.