Urządzenia do rozładunku statków

Urządzenia do rozładunku statków

Wymagania techniczne: Zasilanie główne do urządzenia do rozładunku statków
Operator: Akzo Nobel

więcej informacji