Maszyny sortujące

Maszyna sortująca z systemem pasów krzyżowych

Wymagania techniczne: Przesył energii elektrycznej maszyny sortującej z systemem pasów krzyżowych
Operator: ELSAG

więcej informacji

Urządzenia do sortowania poprzecznego w domu towarowym (zasilanie do maszyny sortującej)

Zastosowanie: Urządzenia do sortowania poprzecznego w domu towarowym (zasilanie do maszyny sortującej)
Klient
Lippert, Niemcy

więcej informacji