Systemy Ładowania

Do połączeń pomiędzy pojazdami elektrycznymi a punktami ładowania przy „ładowaniu okazyjnym”

Dodatkowe informacje

Conductix-Wampfler przedstawia naszą rozległą wiedzę dotyczącą zasilania pojazdów elektrycznych przy użyciu punktów ładujących. Punkty ładujące pozwalają na maksymalizację czasu pracy poprzez ładowanie baterii/kondensatorów przy każdym postoju pojazdu. Ładowanie może odbywać się w obszarach postojowych, stanowiskach pracy, stacjach rozładunkowo-załadowczych, czy przy zawracaniu. Punkty ładowania eliminują potrzebę ręcznej bądź automatycznej wymiany baterii jak i ręcznego podłączania zasilania. Pozwala to na optymalizację zyskowności i produktywności.

Punkty ładowania dla natężenia prądu 20-600A

Dodatkowe informacje

Idealny do ładowania:

 • Automatyczne pojazdy (AGVs)
 • Automatycznie sterowane wózki (AGCs)
 • Systemy przewozowe
 • Parki rozrywki
 • Niemalże bezbateryjne pojazdy

w głównych liniach produkcyjnych, automatycznych liniach montażowych, magazynach I centrach dystrybucyjnych oraz w parkach rozrywki.

Punkty ładowania 

Cechy

 • Przedłużona trwałość - Specjalnie zaprojektowane elementy dzięki swej budowie zapewniają wydłużoną żywotność system.
 • Integralność ładowania -Szczotki nigdy nie stykają się z elementami plastikowymi dzięki czemu została wyeliminowana konieczność ich czyszczenia i zapewniono ciągłość ładowania.
 • Kompaktowe ślady -D 75% mniejsze odbieraki I do 66% mniejsze płytki szczotek.
 • Modułowy projekt Pozwala na dużą dowolność projektowania. Możemy dostosować nasze punkty ładujące do wymagań projektu.
 • Opłacalność- Wyjątkowe wykonanie za wyjątkową cenę.

Dane o produkcie

 • Projekt zgodny ze standardem UL 2231-2 dla układów zasilania pojazdów elektrycznych
 • System pojedyńczy bądź dwufazowy
 • Opcjonalny styk pilota
 • Napięcie do 60 V DC / 25 V AC
 • Natężenie od 20A do 600A
 • Tolerancja pozycjonowania: X: +/- 5 mm | Y: +/- 5 mm | Z: +/- 2 mm

Do pobrania