Automatycznie kierowane pojazdy transportowe

IPT Floor is the best Energy Transmission System solution for the elctrification of Automated Guided Vehicles

Systemy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych (AGV) zyskały miano jednego z najbardziej wszechstronnych rozwiązań związanych z transportem wewnątrzzakładowym stosowanym we współczesnych procesach produkcyjnych oraz transporcie materiałów. Ta technologia ma szereg absolutnie unikatowych zalet, ale jej stosowanie wiąże się także z jednym poważnym wyzwaniem: opracowaniem koncepcji na dostarczanie energii elektrycznej. W kontekście kluczowej korzyści, jaką jest autonomiczna nawigacja po fabrycznych podłogach, konwencjonalne technologie przenoszenia mocy mają stanowczo zbyt wiele ograniczeń w porównaniu z systemami szynowymi. Standardowym rozwiązaniem dla tego problemu jest użycie systemów pokładowego magazynowania energii, np. akumulatorów czy superkondensatorów. Takie systemy magazynowania energii wymagają jednak częstego doładowywania. Ładowanie można przeprowadzić na pokładzie pojazdu AGV lub poza nim, wykorzystując do tego stację wymiany i uzupełniania energii.

W chwili obecnej najnowocześniejsze rozwiązanie stanowi w tym względzie system bezstykowego przesyłu energii, który charakteryzuje się niezrównanymi zaletami technicznymi i ekonomicznymi, oraz jest często stosowany razem z systemami indukcyjnej transmisji danych, kierowania i pozycjonowania.

W przypadku przenośników działających na powierzchni podłóg, cel końcowy to uzyskanie podłogi o jednolitej wysokości bez tworzenia przeszkód dla osób, podnośników widłowych czy innych urządzeń pracujących w środowisku fabryki. Ważne jest także wyeliminowanie obecności niebezpiecznych szyn prądowych i sprawienie, że stosowanie akumulatorów w pojazdach stanie się zbędne lub, że będą one pracować wydajniej. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego założenia jest zainstalowanie ścieżki głównej w podłodze lub na innej powierzchni, która przebiega równolegle do ścieżki jezdnej. System podłogowy IPT® można rozmieścić w sposób ciągły wzdłuż całej ścieżki jezdnej lub wyłącznie w ściśle określonych miejscach. Zaletą zastosowania ciągłego przesyłu mocy jest całkowite wyeliminowanie konieczności instalowania w pojazdach urządzeń do magazynowania energii. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją i wymianą akumulatorów, a często także na zmniejszenie liczby używanych pojazdów, ponieważ żaden z nich nie jest wyłączany z użytku na potrzeby ładowania. Użycie pojazdów wyposażonych we własne pokładowe źródła mocy jest preferowane tam, gdzie tory jezdne są długie i rzadko używane lub gdy tory jezdne są skomplikowane i zmienne, co może znacznie utrudniać kładzenie kabli w podłodze. W tym kontekście zastosowanie ścieżek ładowania indukcyjnego ma tę korzyść, że umożliwia ładowanie metodą "przy okazji" w czasie przemieszczania lub w pozycji jałowej. Optymalnym uzupełnieniem ciągłego przesyłu mocy metodą bezstykową jest system iDAT. Umożliwia on precyzyjne kierowanie pojazdami wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przesył mocy, a także przesyłanie informacji o pozycji za pośrednictwem znaków położenia i przekazywanie danych dwukierunkowych bez powodowania zakłóceń komunikacyjnych pomiędzy pojazdami i sterownikiem głównym. System IPT® stał się obecnie szeroko rozpowszechnioną, alternatywną koncepcją przesyłu energii na potrzeby automatycznie kierowanych pojazdów transportowych. Jest to dominujące rozwiązanie w przypadku pojazdów AGV zintegrowanych z procesami produkcji, np. montażem skrzyń biegów, silników lub osi. Z drugiej strony coraz powszechniej stosowane są pojazdy hybrydowe, które wykorzystują system IPT® w powiązaniu z akumulatorami lub kondensatorami, np. w procesach logistycznych. Podstawowym wskaźnikiem do rozwoju takich rozwiązań jest realna możliwość zmniejszenia ilości magazynowanej energii, oraz wymagań związanych z przesyłem mocy szczytowej i zwiększeniem elastyczności całego systemu.

Automatycznie kierowane pojazdy transportowe – Linia łączenia karoserii z podwoziem w zakładzie produkcji samochodów

Wymagania techniczne: System zasilania bezstykowego do automatycznie kierowanych pojazdów transportowych, a także trzpienia ruchomego podnoszącego zainstalowanego na linii łączenia karoserii z podwoziem

więcej informacji

Automatycznie kierowane pojazdy transportowe – Linia montażowa do maszyn budowlanych

Wymagania techniczne: Zasilanie bezstykowe do automatycznie kierowanych pojazdów transportowych

więcej informacji

Transport elementu konstrukcyjnego samolotu (stępka) z użyciem automatycznie kierowanego pojazdu transportowego

Wymagania techniczne: Zasilanie energii elektrycznej do automatycznie kierowanego pojazdu transportowego
Operator: EADS/Airbus

więcej informacji